Doneer nu!

NL53 INGB 000 580 7717

18-7-2014

Werkgelegenheid

Werkloosheid onder jongeren wordt naast onderwijs en water- en voedselzekerheid als het grootste probleem van de regio beschouwd. In veel gevallen hebben jongeren wel een traditionele opleiding genoten. Ze gingen daarbij vaak een paar jaar in de leer bij een vakmeester. Nu kunnen zij alleen hun beroep niet uitoefenen, omdat ze geen startkapitaal hebben om zich als ondernemer te vestigen. Zoiets simpels als een hamer of schroevendraaiers kunnen ze zelf niet kopen. Stichting Faso faciliteert lokale initiatieven met name met microkredieten. 
 
In 2014 - 2015 werkten we aan het volgende:
  • Inrichting werkplaats
  • Microkredieten voor jonge ondernemers
  • Uitbreiding project buffels, ploegen, zaden en mest