Doneer nu!

NL53 INGB 000 580 7717

18-7-2014

Lokaal bestuur

Stichting Faso werkt al jaren nauw samen met het lokale gemeentebestuur. Sinds we dat doen is er veel meer draagvlak voor onze projecten en zijn ze veel beter aangesloten op andere ontwikkelingsactiviteiten die in de regio plaatsvinden. Het gemeentebestuur is zo een echte partner, die de ontwikkelingsplannen voor de regio opstelt, en vaak ook bijdraagt aan een goede samenwerking of projectuitvoering.
 
Voor een goed functionerend gemeentebestuur zijn er echter ook middelen en zekere competenties nodig. Daarom werken we ook aan 'Capacity Building' onder gemeenteraadsleden. Samenwerking met het lokaal bestuur draagt bovendien bij aan de lokale democratische structuren.
 
In 2014-2015 droegen we bij door middel van:
  • Alfabetisering van gemeenteraadsleden
  • Adviseringskosten over aanleg klein stuwmeertje voor verbetering landbouw