Doneer nu!

NL53 INGB 000 580 7717

15-7-2012

Stichting Faso

Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie van de stichting is het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en sociaal-maatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen belangrijke rollen. Dit ter verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.

 

pompen.png

Begunstigden

We richten ons met name op de bewoners in Midebdo – dat uit 52 dorpjes bestaat - in het uiterst zuidelijke puntje van het land. Diverse ondernemers in het land hebben baat bij de activiteiten van Stichting Faso aangezien hun afzetmarkt wordt vergroot. Daarnaast faciliteert de stichting de vriendschapsband tussen een middelbare school in Batié en het Corlaer college in Nijkerk.

 

AFDC1.png

Hoe gaan we te werk

De stichting kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers en scholieren. In Nederland wordt geld ingezameld door fondswerving, subsidie, sponsoring of ontvangst van donaties en giften. Stichting Faso streeft ernaar om 100% van uw donatie ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten en personen in Burkina Faso. Sinds 2013 hebben we rechtstreeks contact met de burgemeester van Midebdo en met de schoolinspectie. Met hen stemmen we de projecten die door de stichting ondersteund worden af.  Daarnaast hebben we diverse onafhankelijke adviseurs die ons adviseren over de voortgang van de projecten van de stichting. Stichting Faso wordt door ICCO ondersteund door hun Frontoffice Impulsis.