Doneer nu!

NL53 INGB 000 580 7717

8-5-2016

Nieuwsbrief mei 2016

We vinden het fijn dat we, na een tijd van relatieve stilte, u weer een nieuwsbrief kunnen schrijven. En er is veel om te vertellen:

Bezoek voorjaar 2016

Tweede helft januari van dit jaar zijn 3 mensen, de 2 bestuursleden Jan Jaap van Kampen en Cees Boekelo en verder Koen Boekelo (de zoon van Cees en Elisabeth), in Burkina Faso geweest – een goed, nuttig, mooi en vaak ook feestelijk bezoek!
   Voor Jan Jaap was Burkina Faso – het land, de sfeer, de mensen, de geuren – een ‘feest der herkenning’ omdat hij er immers als kind korte tijd heeft gewoond en later als 16-jarige nog eenmaal is geweest. Voor hem als bestuurslid was het goed en nodig om bij al die namen nu eindelijk ook de gezichten te zien en om met eigen ogen te zien ‘wat Midebdo is’ en wat we daar al hebben kunnen doen. 
Voor Koen en Cees was het natuurlijk prachtig om dit samen mee te maken.

Jan Jaap op de markt in Burkina Faso
Aankomst en welkom  in Midebdo
Jan Jaap op de markt in Gaoua


Fase 1 afgerond
   In 2014/2015 is Fase 1 van het project “Community Development & Empowerment Midebdo” afgerond. We hebben de gerealiseerde projectonderdelen bezocht, gesproken met allerlei (nieuwe) ‘gezagsdragers’ en natuurlijk gepraat met de vertrouwde mensen die we inmiddels zo goed kennen.
Fase 1 behelsde:
Waterpompen: aanleg van 2 nieuwe en reparatie van 3 oude waterpompen.
Middelbare school:  zonnelampen voor de leraren; sportmaterialen; materialen voor scheikunde, natuurkunde en biologie.
Inspectie van het lager onderwijs: elektriciteit d.m.v. zonnepanelen; een laptop met printer; enkele tablets voor trainingsdoeleinden; een 50-tal leerspellen voor leerlingen van de basisscholen; cursussen voor de (dikwijls onbevoegde) leraren in de lagere scholen (rekenen / wiskunde en omgaan met combi-klassen); ICT-cursussen voor het team van de inspectie en de directeuren van die basisscholen; financiële ondersteuning t.b.v. het afnemen van proef-‘CITO-toetsen’ (waardoor de leerlingen in de 6e klas beter zijn voorbereid op het toelatingsexamen voor de Middelbare school).
Kliniek / gezondheidspost: nieuwe matrassen voor de bedden.
Micro-kredieten: aanvullend krediet voor de bromfietsreparateur, krediet landbouwverbetering voor een jonge boer.
    We zouden over elk van deze onderwerpen apart al een nieuwsbrief kunnen schrijven… Daarom verdelen we dat over meerdere – en we beginnen met:

Hoofdstuk 1       De waterpompen

Er zijn 2 nieuwe waterpompen aangelegd in 2 kleine dorpjes in gemeente Midebdo – het was een avontuur alleen al om die dorpjes te bereiken:  met de 4x4 over een pad dat eigenlijk slechts toegankelijk was om te lopen of te (brom)fietsen.. We zagen hier veel armoede en zelfs ook kinderen met hongerbuikjes.       Maar er is schoon drinkwater! De waterpomp in het dorpje Bonkossera is mogelijk gemaakt door de Vastenactie van de Sint Lukas Parochie uit Nijkerk / Hoevelaken!


Een jonge vrouw haalt water bij de nieuwe pomp

De gerepareerde waterpompen waren niet van het ‘Type Volanta’. Ze zijn grondig gerenoveerd en (voor zover nodig) voorzien van een goede ombouw (met afvoer van gemorst water naar een put)
 
 
Eén van de gerepareerde waterpompen  die ontzettend veel gebruikt wordt…
 
Wordt vervolgd!

Onze acties op dit moment:
Maaltijden voor de leerlingen van de Middelbare school in Midebdo  + eindexamen
De oogst van 2015 is niet goed geweest; er dreigt honger zelfs voor de komende maanden; we hebben besloten om de middagmaaltijden van de kwetsbare leerlingen (weeskinderen en anderszins) van de Middelbare school in Midebdo te betalen tot eind van dit seizoen en voor de overige leerlingen een bijdrage in de kosten; daardoor zitten zij niet met een hongerige maag op school – en ze blijven naar school komen… wat voor hun kansen (overgang of eindexamen) essentieel is. We hebben het benodigde bedrag voorgeschoten maar vragen aan u om deze actie te ondersteunen: we hebben een bedrag nodig van € 360.  Helpt u mee?

Proefexamens
We hebben ook het afnemen van ‘proef-eindexamens’ mogelijk gemaakt – dit vergroot voor de leerlingen enorm de kans om te kunnen gaan studeren. Hiervoor hebben we nog een bedrag nodig van € 650

Een ‘Astma Fonds’ in Burkina Faso..
Roger, een jongeman uit Ouagadougou, die zelf Astma heeft, heeft in Burkina Faso een soort ‘Astma Fonds’ opgericht; de ziekte is daar nog erg onbekend en het ontbreekt aan alles. Leerlingen van het Corlaer College uit Nijkerk hebben hem al eens geholpen met het verzamelen en printen van Franstalige brochures.
Hij wil nu een klein bedrijfje opzetten om met de opbrengsten daarvan zijn ‘Astma Fonds’ wat op te bouwen; hij heeft hiervoor een bedrag van € 1100 nodig. We ondersteunen van harte zijn initiatieven en we hebben al € 250 bij elkaar gebracht; we hebben dus nog € 850 nodig…

Wilt u bij één van deze onderdelen helpen? 
Maakt u dan alstublieft uw bijdrage over op onze bankrekening  NL53 INGB 0005 8077 17 onder vermelding van “Maaltijden leerlingen” of “Proefexamens” of “Astma Fonds”
DANKUWEL!
 

Deze website gebruikt Cookies. Deze doen niks, behalve ons zeggen dat u een anonieme gast bent. Als u een account had, dan zou uw gebruikersnaam en sessie-informatie in de cookie worden opgeslagen.